Recent Updates

जनतालाइ दिएको बाचा नभुलौँ । पुर्ण मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका निम्नी नयाँ संविधान ।